Sociale Huishoudelijke Hulp in de praktijk: dhr. Janssen*

Dhr. Janssen is cliënt bij de Sociale Huishoudelijke Hulp vanaf het eerste uur. Hij had behoefte aan meer sociale contacten. Omdat hij wel van een kaartje leggen houdt hebben we hem uitgenodigd om mee te komen doen met ons sociale project ‘Oma’s Wassalon’ in het Floreshuis.

Oma’s Wassalon is een project waarbij studenten en ouderen samenkomen om te klaverjassen. Ondertussen kan de was worden gedaan van studenten. De studenten betalen met hun gezelschap.

Afgelopen woensdag heeft dhr. Janssen zich aangesloten bij de klaverjassers van Oma’s Wassalon en gezellig mee gekaart. De eerste keer hebben we hem gehaald en gebracht. We hopen dat hij voortaan zelfstandig naar het Floreshuis kan met de deeltaxi. Dan heeft hij zijn sociale contacten weer een stukje meer in eigen hand.

*I.v.m. privacy is de naam van deze cliënt gefingeerd.

Kent u iemand in uw (professionele) netwerk voor wie Sociale Huishoudelijke Hulp een bijdrage kan zijn aan zijn of haar dagelijks leven? Kijk op de website voor meer informatie. Wilt u graag flyers ontvangen? Stuur ons een mailtje (info@saame.nl) en we komen graag een keertje langs.